OttoPlus-automaten – Frågor & Svar

 

 1. Vad är OttoPlus? Till vad behövs den?

 

 • OttoPlus är en Otto-automat, som möjliggör även insättning av sedlar
  på kontot som är anslutet till kortet.
 • OttoPlus-automaten krediterar insatta sedlar till konto omedelbart.
 • OttoPlus kompletterar insättningsnätets servicenätverk på mindre orter och även med längre service tider, eftersom de kan installeras genom väggen för att tjäna med 24/7 princip.
 • Samma automat erbjuder även alla bekanta Otto-automatens tjänster.

 

 1. Hur gör man en sedel insättning med en OttoPlus-automat?


Insättning av sedlar är enkel med OttoPlus-automaterna. Sedelinsättning visas som ett extra valbart alternativ med korten hos de banker som är involverade i den tjänsten. Insättningen är inte möjlig med kreditkort eller kombinationskorts credit-val. Efter valet av sedelinsättning, matas sedlarna i en snygg bunt i samma öppning som sedlar matas ut. Det får inte finnas några mynt eller naturligtvis inte några andra föremål, liksom klämmor eller gummiband.

 

Enheten guidar användaren steg för steg:

1. Mata in chipkortet

(Välj ”debit”, om ett kombinationskort används)

2. Ge pinkod

3. Välj ”Insättning av sedlar”

4. Tag kortet

5. Mata in sedlarna i sedelöppningen

6. Tag kvittot.

 

 

 1. Hurdana pengar godkänner OttoPlus?

 

 • OttoPlus-automaten tar emot alla eurosedlar: 5 € – 500 €.
 • Om automaten inte godkänner sedlar, försök mata in dem i en fin bunt på nytt.
 • Genom att mata in bara hela sedlar, från vilka du avlägsnat främmande föremål, försäkrar du automatens problemfria funktion. Det får inte finnas några mynt eller naturligtvis inte några andra föremål, liksom klämmor eller gummiband.
 • Eurosedlarna, vilka OttoPlus-automaten inte säkert identifierar som äkta, tillvaratar enligt Europeiska centralbankens bestämmelse separat. Granskning och eventuell ersättning utav dessa sker efterhand i räkningscentralen.

 

 1. Accepterar OttoPlus-automaten alla bankers kort?
 • Insättningstjänsten fungerar vid detta skede med OP Gruppens, Nordea Bankens, Danske Bankens, POP Bankernas, Sparbankernas (även OmaSp:s) och Aktias debit-kort.

 

 • OttoPlus-automaternas liksom TalletusOtto-automaternas insättningstjänst fungerar med chipkort, som har debit-egenskap, inkluderande Visa Electron och kombinationskort. Insättning är inte möjligt med kreditkort eller kombinationskortets credit-val.
 • Otto-automaternas bekanta grundtjänster fungerar med alla bankers kort även i OttoPlus-automaterna.

 

 1. Hur mycket kan man sätta in i OttoPlus-automaten? Vilken är minsta engångsinsättning?

 

 • Största möjliga insättning är 100 sedlar eller 5 000 € per insättning.
 • Insättningarnas eurogräns kan sättas i banken t.om. personligt per kund.
 • Minsta engångsinsättning är en 5 € sedel.

 

 

 1. Vad kostar det att använda OttoPlus-automaten?

 

 • OttoPlus-automaten erbjuder flera olika tjänster till kunder från olika banker. Bankerna prissätter sina tjänster och publicerar sin serviceavgift i sina egna prislistor.

 

 

 1. Hur har säkerheten beaktats vid OttoPlus-automaterna?

 

OttoPlus-automaterna är väldigt säkra:

 • Kunden identifieras med chipkort och pinkod. Insättningen förs till kontot som anslutits till kortet.
 • Automaterna är placerade på öppna ställen och är utrustade med kameraövervakning.
 • Sedlarna matas in i en bunt och förs snabbt in i automatens skydd.
 • OttoPlus-automaterna är säkerhetsmässigt märkbart mer utvecklade än t.ex. de gammalmodiga nattfacken.

 

 

 1. Var installeras de och när?

 

 • OttoPlus-automaterna kompletterar TalletusOtto-automaternas servicenät, också på mindre orter och andra områden som inte ännu har insättningsautomater.

 

 • OttoPlus-automaterna betjänar under vidare tjänstetider, för de kan installeras genom väggen och tjäna enligt 24/7-principen.

 

 1. Hur har man beaktat penningtvätt? Och hur behandlas förfalskningar?

 

 • Kunden identifieras med chipkort, pinkod och automaterna har kameraövervakning. Insättningen förs alltid till kontot som anslutits till kortet.
 • Största möjliga insättning per gång är 5 000 € och insättningens eurogräns kan sättas per kund i banken. För att förhindra penningtvätt övervakar bankerna kundernas penningflöde i helhet.
 • OttoPlus-automaterna gör före insättning av pengar på kontot äkthets och kvalitetskontroll som specificerats av Europeiska centralbank.
 • Eurosedlarna, som OttoPlus-automaten inte säkert identifieras som äkta tillvaratas separat. Granskning och eventuell ersättning av dessa sker efterhand i räkningscentralen.

 

 1. Vad skall kunden göra om han inte får kvitto eller annat fel uppkommer i automaten?
 • Vid förfrågning gällande kontotransaktioner bör han kontakta sin kontobank.
 • OttoPlus-automatens skötares nummer som syns på automaten betjänar 24/7.

 

 

 1. Hur syns kommande av OttoPlus i nuvarande Otto-nätverket?

 

 • OttoPlus-automaterna ersätter en del utav de ursprungliga Otto-automaterna. OttoPlus placeras enligt hur förfrågan för sedelinsättningstjänster uppkommer.
 • Eftersom de även erbjuder uttagstjänst, blir de en del av Otto-servicenätet.

 

 

 1. Vilka står för OttoPlus-automaterna?
 • Automatia Pankkiautomaatit Oy har planerat och förverkligat OttoPlus-tjänsterna.
 • OttoPlus insättningstjänsten fungerar med OP Gruppens, Nordea Bankens, Danske Bankens, POP Bankernas, Sparbankernas (även OmaSp:s) och Aktias debit-kort.

 

 • De bekanta grundtjänsterna Otto-automaterna erbjuder fungerar med alla bankers kort i OttoPlus-automaterna.