Hjälp & info

Läs mer om Otto automaterna
Läs mer om TalletusOtto-automaterna
Läs mer om OttoPlus-automaterna

Automatia Pankkiautomaatit Oy upprätthåller och utvecklar Otto-, OttoPlus- och TalletusOtto-kontantautomater.

Alla i Finland verksamma banker som erbjuder heltäckande bankservice är Automatias kunder.

Kakpolicy