Läs mer om Otto automaterna
Läs mer om TalletusOtto-automaterna
Läs mer om OttoPlus-automaterna

Automatia Pankkiautomaatit Oy ylläpitää ja kehittää Otto-, OttoPlus- ja TalletusOtto-käteisautomaattiverkkoja.