Otto

Otto.-tjänster

Samtliga Otto.-automater erbjuder alla kunder kontantuttag och kontoupplysningar. Otto.-automaterna erbjuder också tillägstjänster, såsom kontantuttag från kreditkortskonto och laddning av taltid i mobiltelefon.

Huvudmenu

Urvalet av tjänster till ditt förfogande beror på bank och korttyp, samt för Visa- och MasterCard-korten på valet av användningsalternativ.

  • Otto.-automaten ger kontanter och kontoupplysningar, såsom saldo och de senaste transaktionerna, med samtliga bankers i Finland beviljade kort.
  • Taltid kan för närvarande laddas i Otto.-automaterna med kort som utfärdats av Nordea Bank, OP Gruppens banker, Danske Bank, Aktia, Sparbanker och POP-banker.