Automatia

SetelitAutomatia Pankkiautomaatit Oy upprätthåller och utvecklar Otto-, OttoPlus- och TalletusOtto-kontantautomater. Alla i Finland verksamma banker som erbjuder heltäckande bankservice är Automatias kunder.

Ägare i Automatia är med lika stora andelar Finlands största banker Nordea Bank, OP Gruppen och Danske Bank.