Automatia

SetelitLoomis Automatia Oy upprätthåller och utvecklar Otto-, OttoPlus- och TalletusOtto-kontantautomater. Alla i Finland verksamma banker som erbjuder heltäckande bankservice är Automatias kunder.