Adresser

Innan du kontaktar oss på dessa allmänna adresser kan det löna sig att på sidan ”Hjälp/Info” läsa de närmare anvisningarna och kontaktuppgifterna för olika situationer. Där hittar du också responsblanketten.

Automatia eller
Automatia Pankkiautomaatit Oy

Postadress
PB 506
00101 Helsingfors

E-post

www
otto.fi