OttoPlus -> TalletusOtto

OttoPlus är nu TalletusOtto
– Obs. insättning av sedlar bara!

 

Två slags TalletusOtto-automater

I fortsättningen det ska bli två slags TalletusOtto-automater. Alla av dessa erbjuder de välkända Otto-servicena samt med insättning av sedlar och några även möjligheten att insätta mynt.

De nuvarande över 200 OttoPlus-automater kommer att bli nämnd och brandad TalletusOtto. Så kommer det att finnas TalletusOtto-automater som tar in endast sedelinsättningar även utomhus, i tjänst av kunderna 24/7.

OttoPlus är Otto plus insättning av sedlar

OttoPlus är en automat, som ger möjlighet att insätta sedlar till kontot som är anslutet till ditt bankkort.

Från samma automat får du också alla bekanta Otto-automatens tjänster:
kontantuttag, saldo, transaktioner samt med Uttag & bidrag och Laddning av prepaid.

Insättning är nu möjlig med debitkort av Danske Bank, Nordea Bank, OP, POP, Aktia och Sparbankerna (inkl. OmaSp). Man kan utta pengar med alla bankers kort.

Insättning av sedlar är enkelt vid OttoPlus-automaten:

 

1. Sätt chipkortet i automaten

 • (Välj debit, om du har ett kombinationskort.)
 • Ge din PIN-kod.
 • Välj Insättning av sedlar.
 • Ta kortet.

2. Sätt in sedlarna i automaten

 • Välj Insätta sedlar.
 • Sätt sedlar in i en snygg bunt.
  Det får inte finnas några mynt eller andra
  föremål, liksom klämmor eller gummiband.

  Hällst mindre sedlar på.
 • Sätt in mer sedlar eller välj Avsluta.

3. Ta kvittot

 • Du får dina pengar genast till kontot.

 

Du kan insätta sedlar:

 • Eurosedlar 5 € – 500 €.
 • Största möjliga engångsdeponering är 100 sedlar eller 5 000 €.
 • Mata in endast felfria och hela sedlar, så försäkrar du en problemfri funktion.