Märk väl

LamppuNär du använder kortet vid Otto.-automater:

 • Följ instruktioner som ges av automaten.
 • Lär dig den hemliga koden utantill. Yppa den inte för någon.
 • Visa inte koden när du slår den in. En rutinerad brottsling urskiljer koden på långt håll.
 • Undvik att använda en automat om personerna i dess närhet verkar obehöriga. Akta dig för personer som smygtittar eller erbjuder sig att ”hjälpa”.
 • Koncentrera dig på automaten: tala inte samtidigt i telefon eller umgås med andra.
 • Låt andra sköta sina ärenden i fred.
 • Kom i håg att ta ditt kort och dina pengar från automaten. Otto.-automaten ger pengarna först när kortet tagits från avläsaren.
 • Använd Otto.-automatens blåa öppning om du har ett chipkort. Den blå öppningen sväljer aldrig kortet.
 • Otto.-automatens gula öppning behåller kortet, om det erbjudna kortet inte tas ut inom 25 sekunder. Den gula öppningen kan svälja kortet också av andra skäl (t.ex. fel kod alltför många gånger). Då berättar automaten om åtgärden och utmatar ett kvitto på detta, om möjligt.
 • Döda kortet: Spärrtjänst tel. 020 333 (24h), om du förlorar ditt kort, och är osäker om det har vederbörligen behållits av Otto.-automaten.
 • Om du upptäcker något misstänkt med automaten, använd den inte. I stället, kontakta banken eller automatens vårdare, vars kontaktuppgifter finns på automatens infotavla.