Frågor och svar

På denna sida kan du hitta vår svar på de vanligaste frågorna. Se på listan nedan, om just din fråga redan finns där. Tryck på frågan, för att se svaret.

Vanliga frågor och svar:

Något ovanligt med min kontanttransaktion!?

Kontrollera transaktionen med din bank eller kortutgivare, om du t.ex. inte fick ut kontanter.

Tar Otto-automater ut några avgifter av mig?

Otto-automater tar inte ut avgifter av dig som innehavare av ett finskt kort. Kontakta din bank eller kortutgivare för att få information om vad som gäller ditt kort.

Av användare av utländska kort tar automaten ut automatoperatörens serviceavgift direkt i samband med uttagstransaktionen. Denna praxis är vanlig internationellt och har tagits i bruk i våra kontantautomater i juni 2023, för att stöda underhållet av det rikstäckande automatnätet. På automatens skärm visas tydligt vilken avgift som läggs till uttagsbeloppet. Transaktionen går inte vidare om kunden inte godkänner uttaget och avgiften genom att trycka på ”Godkänn”. Avgiften varierar från fall till fall och beloppet visas på automatens skärm.

Hur fungerar insättningsautomaterna (OttoPlus och TalletusOtto)?

Instruktioner om insättningar på våra automater (TalletusOtto och OttoPlus) hittar du på sidorna gällande TalletusOtto och OttoPlus.

Hur vet man att det inte finns en kriminell kopieringsapparat på Otto-automaten?

Det bästa du kan göra för att motverka kortbrottslingar är att hindra att någon ser eller filmar säkerhetskoden. Skydda koden t.ex. med handen när du knappar in koden. Detta gäller var du än använder ditt kort.

Det finns olika modeller av Otto-automater och kortläsare, men normalt drar automaterna inte in kortet i sin helhet (vilket gör det svårare att kopiera kortuppgifterna). I stället är kortets ända alltid synlig.

Om inte kortets ända är synlig, är kortläsaren sönder eller manipulerad. Kontakta då (24/7) telefonnumret som står på automatens infoskylt.

Vad ska jag göra när Otto-automaten "ignorerar" mitt kort?

Det är vanligtvis inte fel på kortläsaren. Försök mata in kortet igen. Osynligt damm eller fett på kortets kontaktyta kan göra att kortläsaren inte får kontakt med kortets mikrochip. Vanligtvis kan problemet lösas genom att torka av kortet med t.ex. en ren skjortärm.

Torka av kortets mikrochip och försök igen. Ring telefonnumret som står på automatens infoskylt om Otto-automaten inte läser kortet trots flera försök. Om du inte får någon service med ditt kort, är det bäst att kontakta banken som beviljat kortet.

Vilka sedlar delar Otto-automaterna ut?

Alla Otto-automaterna delar ut 20- och 50-eurosedlar medan en del Otto-automater också delar ut 10-eurosedlar.

Sedan eurosedlar togs i bruk i Finland har Otto-automaterna distribuerat 20- och 50-eurosedlar. Under 20 år har kontantuttag i Finland dock minskat så mycket, att det är möjligt att säkra att pengarna räcker till i en del av Otto-automater även om de laddas med 10-eurosedlar.

”Var finns Otto?”-kartasökningen hjälper dig att hitta den närmaste Otto-automaten som också delar ut 10-eurosedlar: Efter automatens adress och öppettider updaterar vi nästan i realtid även informationen vilka valörers sedlar (t.ex. 10/20/50 €) som finns kvar i automaten!

Hur mycket pengar kan jag ta ut på en gång? Hur mycket per dygn?

Du kan också ta ut större belopp än de som framgår av snabbvalen. När du väljer ”Annat belopp”, kan du ta ut upp till 400 euro.

På inforaden för ”Annat belopp” framgår turvis det minsta och största beloppet som nu kan tas ut ur automaten. Om det t.ex. bara finns 20-eurosedlar kvar i automaten, är det största beloppet som kan tas ut 240 euro.

På maxbeloppet inverkar naturligtvis också ditt saldo och eventuella begränsningar för uttag per dygn eller månad för ditt konto eller ditt kort. Dina kort- och kontoavtal med banken bestämmer vilka maxbelopp som gäller per dygn eller månad. Kunden kan vanligtvis avtala om en säkerhetsgräns för sitt kort. Den individuella säkerhetsgränsen kan vara lägre än automatens maxbelopp (t.ex. 200 euro per dygn).

Vad skall jag göra om mitt kort slukats av automaten?

Otto-automaten tar vanligtvis inte in kortet i sin helhet i automaten. Kortet blir vanligtvis tillgängligt för kunden.

Tryck på STOP-knappen om du vill avbryta transaktionen.

Den nya gröna kortläsaren låser fast kortet under transaktionen. Om kortet av någon anledning fastnar i kortläsaren, lösgör kortet genom att aningen trycka in kortet. Dra inte ut kortet ur automaten med våld!

Om du inte får ut kortet enligt dessa instruktioner, gör som om du hade tappat kortet: För att spärra kortet kontakta din bank eller ring (24h) 020 333.

Hur fungerar Otto-automaten om en obehörig person försöker ta ut pengar med kortet eller ifall jag själv slagit in fel kod för många gånger?

Kortet blir allid tillgängligt för kunden, men det spärras om man försöker använda det flera gånger med felaktig kod.

För att få kortet i bruk igen bör den riktiga innehavaren kontakta sin bank eller kortutgivare.

Med vilka utländska kort kan man ta ut pengar i Otto-automaterna?

Om det finns en av följande internationella logon på kortet, är det möjligt att ta ut pengar från Otto-automaterna i Finland: Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, Cirrus, V-Pay, Plus, American Express, Diners Club eller Discover.

Inför resan till Finland lönar det sig ändå att kontrollera med kortutgivaren att det inte finns några begränsingar för användningen av ett enskilt kort i kontantautomater utomlands.

Om kunden redan är i Finland, är det bara att pröva att ta pengar i en Otto-automat med sitt kort.

Lämna ett svar